Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp với đồng nghiệp

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp với đồng nghiệp: Hi, Jane. How are you doing this morning? - Chào Jane, sáng nay cô thấy thế nào?

 • : người mới ở đây.
 • What's happening?
 • : Chuyện gì đang diễn ra vậy?
 • How is everything going?
 • : Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • : Anh khỏe chứ?
 • Có gì mới vậy?
 • : What’s new?
 • Where is Bill?
 • : Bill đâu rồi?
 • He’s late again.
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày