Mẫu câu tiếng Anh xin thôi việc

Mẫu câu tiếng Anh xin thôi việc: I want to expand my horizons. - Tôi muốn mở rộng tầm nhìn của mình.

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày