Từ vựng tiếng Anh về con vật: Các loài chim

Từ vựng

 • owl /ˈawəl/ Cú mèo
 • eagle /ˈiːgəl/ Chim đại bàng
 • woodpecker /ˈwʊdˌpɛkɚ/ Chim gõ kiến
 • peacock /ˈpiːˌkɑːk/ Con công (trống)
 • sparrow /ˈsperoʊ/ Chim sẻ
 • heron /ˈherən/ Diệc
 • swan /ˈswɑːn/ Thiên nga
 • falcon /ˈfælkən/ Chim ưng
 • ostrich /ˈɑːstrɪtʃ/ Đà điểu
 • nest /ˈnɛst/ Cái tổ
 • feather /ˈfɛðɚ/ Lông vũ
 • talon /ˈtælən/ Móng vuốt
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày