Danh Từ của APPROACHABLE trong từ điển Anh Việt

approach (Danh Từ)

/əˈproʊtʃ/

 • sự đến gần, sự lại gần
  1. easy of approach: dễ đến (địa điểm); dễ gần (người)
  2. difficult of approach: khó đến (địa điểm); khó gần (người)
 • sự gần như, sự gần giống như
  1. some approach to truth: một cái gì gần như là chân lý
 • đường đi đến, lối vào
  1. the approach to a city: lối vào thành phố
 • (số nhiều) (quân sự) đường để lọt vào trận tuyến địch; đường hào để đến gần vị trí địch
 • sự thăm dò ý kiến; sự tiếp xúc để đặt vấn đề
 • cách bắt đầu giải quyết, phương pháp bắt đầu giải quyết (một vấn đề)
 • (toán học) sự gần đúng; phép tính gần đúng
  1. approach velocity: vận tốc gần đúng
 • sự gạ gẫm (đàn bà)
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày