Danh Từ của BORING trong từ điển Anh Việt

boredom (Danh Từ)

/ˈboɚdəm/

  • nỗi buồn tẻ, nỗi buồn chán
  • điều khó chịu