Danh Từ của BREATHE trong từ điển Anh Việt

breath (Danh Từ)

/ˈbrɛθ/

 • hơi thở, hơi
  1. to take a deep breath: hít một hơi dài
  2. to hold (coatch) one's breath: nín hơi, nín thở
  3. to lose one's breath: hết hơi
  4. to recover one's breath: lấy lại hơi
  5. to take breath: nghỉ lấy hơi
  6. out of breath: hết hơi, đứt hơi
  7. all in a breath; all in the same breath: một hơi, một mạch
 • cơn gió nhẹ; làn hương thoảng
  1. there wasn't a breath of air: chẳng có tí gió nào
 • tiếng thì thào
 • breath of life (nostrils)
  1. điều cần thiết, điều bắt buộc
 • to keep one's breath to cool one's porridge
  1. (xem) porridge
 • to speak under one's breath
  1. nói khẽ, nói thì thầm, nói thì thào
 • to take one's breath away
  1. làm ngạc nhiên, làm kinh ngạc
 • to waste one's breath
  1. hoài hơi, phí lời
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày