Danh Từ của COURAGEOUS trong từ điển Anh Việt

courage (Danh Từ)

/ˈkɚrɪʤ/

 • sự can đảm, sự dũng cảm, dũng khí
  1. to keep up one's courage: giữ vững can đảm, không nản lòng
  2. to lose courage: mất hết can đảm, mất hết hăng hái
  3. to pluck (muster) up courage; to screw up one's courage; to take courage; to take one's courage in both hands: lấy hết can đảm
 • dutch courage
  1. tính anh hùng (sau khi uống rượu)
 • to have the courage of one's convictions (opinions)
  1. thực hiện quan điểm của mình; kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày