Danh Từ của CREDITABLE trong từ điển Anh Việt

credit (Danh Từ)

/ˈkrɛdɪt/

 • sự tin, lòng tin
  1. to give credit to a story: tin một câu chuyện
 • danh tiếng; danh vọng, uy tín
  1. a man of the highest credit: người có uy tín nhất
  2. to do someone credit; to do credit to someone: làm ai nổi tiếng
  3. to add to someone's credit: tăng thêm danh tiếng cho ai
 • nguồn vẻ vang; sự vẻ vang
  1. he is a credit to the school: nó làm vẻ vang cho cả trường
 • thế lực, ảnh hưởng
 • công trạng
  1. to take (get) credit for; to have the credit of: hưởng công trạng về (việc gì)
 • sự cho nợ, sự cho chịu
  1. to buy on credit: mua chịu
  2. to sell on credit: bán chịu
 • (tài chính) tiền gửi ngân hàng
 • (kế toán) bên có
 • to give someone credit for
  1. ghi vào bên có của ai (một món tiền...)
 • công nhận ai có (công trạng, đức tính gì)
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày