Danh Từ của DANGEROUS trong từ điển Anh Việt

danger (Danh Từ)

/ˈdeɪnʤɚ/

 • sự nguy hiểm, mối hiểm nghèo
  1. to be in danger: bị nạn, lâm vào cảnh nguy hiểm
  2. to be out of danger: thoát nạn, thoát khỏi cảnh nguy hiểm
  3. in danger of one's life: nguy hiểm đến tính mạng
  4. to keep out of danger: đứng ở ngoài vòng nguy hiểm, tránh được sự nguy hiểm
 • nguy cơ, mối đe doạ
  1. a danger to peace: mối đe doạ cho hoà bình
  2. the imperialist war: nguy cơ chiến tranh đế quốc
 • (ngành đường sắt) (như) danger-signal
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày