Danh Từ của ENCIRCLE trong từ điển Anh Việt

circle (Danh Từ)

/ˈsɚkəl/

 • đường tròn, hình tròn
  1. polar circle: vòng cực
  2. vicious circle: vòng luẩn quẩn
 • sự tuần hoàn
  1. the circle of the seasons: sự tuần hoàn của các mùa
 • nhóm, giới
  1. well informed circle: giới thạo tin
 • sự chạy quanh (ngựa)
 • quỹ đạo (hành tinh)
 • phạm vi
  1. the circle of someone's activities: phạm vi hoạt động của ai
 • hàng ghế sắp tròn (trong rạp hát)
 • to have circles round the eyes
  1. mắt thâm quầng
 • to run round in circles
  1. (thông tục) chạy nhông, chạy nhắng lên (mà không được việc gì)
 • to square the circle
  1. (xem) square
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày