Danh Từ của ENTHUSIASTIC trong từ điển Anh Việt

enthusiasm (Danh Từ)

/ɪnˈθuːziˌæzəm/

  • sự hăng hái, sự nhiệt tình
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày