Danh Từ của FLYING trong từ điển Anh Việt

flight (Danh Từ)

/ˈflaɪt/

 • sự bỏ chạy, sự rút chạy
  1. to seek safety in flight: bỏ chạy thoát thân
  2. to put the enemy to flight: làm cho kẻ địch bỏ chạy
  3. to take flight; to betake oneself to flight; to take to flight: bỏ chạy, rút chạy
 • sự bay; chuyến bay
  1. to take one's flight to; to wing one's flight: bay
  2. in flight: đang bay
 • sự truy đuổi, sự đuổi bắt
 • đàn (chim... bay)
  1. a flight of birds: đàn chim bay
  2. a flight of arrows: một loạt tên bay
 • đường đạn; sự bay vụt (đạn)
 • tầm bay (chim, đạn)
 • sự trôi nhanh (thời gian)
 • sự bay bổng, sự phiêu diêu (trí tưởng tượng)
 • tầng, đợt (cầu thang)
  1. my room is two flights up: buồng của tôi ở tầng hai
 • loạt (tên, đạn...)
 • trấu (yến mạch)
 • phi đội (của không quân Anh)
 • cuộc thi bắn cung tầm xa; tên dùng trong cuộc thi bắn cung tầm xa ((cũng) flight arrow)
 • in the first flight
  1. dẫn đầu, đi đầu
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày