Danh Từ của FORCEFUL trong từ điển Anh Việt

force (Danh Từ)

/ˈfoɚs/

 • thác nước
 • sức, lực, sức mạnh
  1. physical force: sức mạnh vật chất
  2. moral force: sức mạnh tinh thần
 • vũ lực, quyền lực; sự bắt buộc
  1. by force; per force: bằng vũ lực bắt buộc
  2. by force of circumstances: do hoàn cảnh bắt buộc
 • quân đội, quân lực; (số nhiều) quân, lực lượng (quân đội)
  1. armed forces: lực lượng vũ trang
  2. the force: công an
 • ảnh hưởng, tác dụng; sức thuyết phục
  1. there is force in what you say: câu nói của anh có sức thuyết phục
  2. the force of an argument: sức thuyết phục của một lý lẽ
 • sự tác động mạnh mẽ, ấn tượng sâu sắc; sự sinh động
  1. to describe something with much force: tả cái gì rất sinh động
 • (pháp lý) hiệu lực
  1. the law remains in force: điều luật đó còn có hiệu lực
  2. to come into force: có hiệu lực
  3. to put in force: thi hành
 • ý nghĩa
  1. the force of a clause: ý nghĩa của một điều khoản
 • (vật lý) lực; (từ cổ,nghĩa cổ) năng lượng
  1. internal force: lực trong
  2. external force: lực ngoài
  3. conversation of force: (từ cổ,nghĩa cổ) sự bảo toàn năng lượng
 • by force of
  1. do nhờ, bằng cách
 • in force
  1. (quân sự) nhiều
 • in great force
  1. mạnh mẽ, sung sức
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày