Danh Từ của SCENIC trong từ điển Anh Việt

scene (Danh Từ)

/ˈsiːn/

 • nơi xảy ra
  1. a scene of strife: nơi xảy ra xung đột
  2. the scene is laid in India: câu chuyện xảy ra ở Ân độ
 • lớp (của bản kịch)
 • (sân khấu) cảnh phông
  1. behind the scenes: (nghĩa bóng) ở hậu trường, kín, bí mật
 • cảnh tượng, quang cảnh
  1. a scene of destruction: cảnh tàn phá
 • (thông tục) trận cãi nhau, trận mắng nhau
  1. don't make a scene: đừng gây chuyện cãi nhau nữa
 • (từ cổ,nghĩa cổ) sân khấu
 • to quit the scene
  1. qua đời
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày