Động từ của BORING trong từ điển Anh Việt

bore (Động từ)

/ˈboɚ/

 • khoan đào, xoi
  1. to bore a tunnel through the mountain: đào một đường hầm qua núi
 • lách qua
  1. to bore through the crowd: lách qua đám đông
 • chèn (một con ngựa khác) ra khỏi vòng đua (đua ngựa)
 • thò cổ ra (ngựa)
 • làm buồn
  1. to be bored to death: buồn đến chết mất
 • làm rầy, làm phiền, quấy rầy
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày