Động từ của BOTHERATION trong từ điển Anh Việt

bother (Động từ)

/ˈbɑːðɚ/

 • làm buồn bực, làm phiền, quấy rầy
  1. to bother someone with something: làm phiền ai vì một chuyện gì
 • lo lắng, lo ngại băn khoăn, áy náy
  1. to bother [oneself] about something; to bother one's head something: lo lắng về cái gì
  2. don't bother to come, just call me up: không phiền anh phải đến, cứ gọi dây nói cho tôi là được
 • lời cầu khẩn gớm, đến phiền
  1. bother the flies!: gớm ruồi nhiều quá
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày