Động từ của CAREFUL trong từ điển Anh Việt

care (Động từ)

/ˈkeɚ/

 • trông nom, chăm sóc, nuôi nấng
  1. to care for a patient: chăm sóc người ốm
  2. to be well cared for: được chăm sóc chu đáo, được trông nom cẩn thận
 • chú ý đến, để ý đến, quan tâm đến, lo lắng đến; cần đến
  1. that's all he cares for: đó là tất cả những điều mà nó lo lắng
  2. I don't care: tôi không cần
  3. he doesn't care what they say: anh ta không để ý đến những điều họ nói
 • thích, muốn
  1. would you care for a walk?: anh có thích đi tản bộ không?
 • for all I care
  1. (thông tục) tớ cần đếch gì
 • I don't care a pin (a damn, a whit, a tinker's cuss, a button, a cent, a chip, a feather, a fig, a straw, a whoop, a brass farthing)
  1. (thông tục) tớ cóc cần
 • not to care if
  1. (thông tục) không phản đối gì; không đòi hỏi gì hơn
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày