Động từ của DANGER trong từ điển Anh Việt

endanger (Động từ)

/ɪnˈdeɪnʤɚ/

  • gây nguy hiểm
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày