Động từ của DEATH trong từ điển Anh Việt

die (Động từ)

/ˈdaɪ/

 • chết, mất, từ trần; băng hà (vua); tịch; hy sinh
  1. to die of illeness: chết vì ốm
  2. to die in battle (action): chết trận
  3. to die by the sword: chết vì gươm đao
  4. to die by one's own hand: tự mình làm mình chết
  5. to die from wound: chết vì vết thương
  6. to die at the stake: chết thiêu
  7. to die for a cause: hy sinh cho một sự nghiệp
  8. to die in poverty: chết trong cảnh nghèo nàn
  9. to die a glorious death: chết một cách vinh quang
  10. to die through neglect: chết vì không ai chăm sóc (không ai nhìn ngó tới)
  11. to die rich: chết giàu
  12. to die the death of a hero: cái chết của một người anh hùng
 • mất đi, tắt đi, tàn lụi, không còn nữa; bị quên đi
  1. the secret will die with him: điều bí mật mất đi theo với hắn, hắn mất đi mang theo cả điều bí mật
  2. great deeds can't die: những việc làm vĩ đại không bao giờ có thể mất đi được
  3. to be dying for (to): thèm chết đi được, muốn chết đi được, khao khát
  4. to be dying for something: muốn cái gì chết đi được
  5. to be dying to something: muốn làm cái gì chết đi được
 • se lại đau đớn, chết lặng đi (lòng, trái tim)
  1. my heart died within me: lòng tôi se lại đau đớn
 • to die away
  1. t to die downchết dần, chết mòn, tàn tạ; tàn lụi (lửa...); tắt dần, bặt dần (tiếng động...); nguôi đi (cơn giận...); mất dần; tan biến đito die offchết đột ngột; tắt phụt đi (ngọn đèn...); mất biếnchết lần lượt, chết dần chết mòn hết (một dân tộc...)to die outchết hết, chết sạch; tắt ngấm (ngọn lửa...); mất biến, mất hẳn (phong tục tập quán...)chết dần, chết mòn; tắt dần, lụi dầntrưởng thành lỗi thời (kiểu quần áo...)to die game(xem) gameto die hard(xem) hardto die in harness(xem) harnessto die in one's shoes (boots)chết bất đắc kỳ tử; chết treoto die in the last ditch(xem) ditchto die of laughingcười lả điI die daily(kinh thánh), hằng ngày tôi đau buồn muốn chết đi đượcnever say die(xem) never
  2. t to die down
  3. chết dần, chết mòn, tàn tạ; tàn lụi (lửa...); tắt dần, bặt dần (tiếng động...); nguôi đi (cơn giận...); mất dần; tan biến đi
  4. to die offchết đột ngột; tắt phụt đi (ngọn đèn...); mất biến
  5. chết đột ngột; tắt phụt đi (ngọn đèn...); mất biến
  6. chết lần lượt, chết dần chết mòn hết (một dân tộc...)
  7. to die outchết hết, chết sạch; tắt ngấm (ngọn lửa...); mất biến, mất hẳn (phong tục tập quán...)
  8. chết hết, chết sạch; tắt ngấm (ngọn lửa...); mất biến, mất hẳn (phong tục tập quán...)
  9. chết dần, chết mòn; tắt dần, lụi dần
  10. trưởng thành lỗi thời (kiểu quần áo...)
  11. to die game(xem) game
  12. (xem) game
  13. to die hard(xem) hard
  14. (xem) hard
  15. to die in harness(xem) harness
  16. (xem) harness
  17. to die in one's shoes (boots)chết bất đắc kỳ tử; chết treo
  18. chết bất đắc kỳ tử; chết treo
  19. to die in the last ditch(xem) ditch
  20. (xem) ditch
  21. to die of laughingcười lả đi
  22. cười lả đi
  23. I die daily(kinh thánh), hằng ngày tôi đau buồn muốn chết đi được
  24. (kinh thánh), hằng ngày tôi đau buồn muốn chết đi được
  25. never say die(xem) never
  26. (xem) never
  1. t to die down
  2. chết dần, chết mòn, tàn tạ; tàn lụi (lửa...); tắt dần, bặt dần (tiếng động...); nguôi đi (cơn giận...); mất dần; tan biến đi
  3. to die offchết đột ngột; tắt phụt đi (ngọn đèn...); mất biến
  4. chết đột ngột; tắt phụt đi (ngọn đèn...); mất biến
  5. chết lần lượt, chết dần chết mòn hết (một dân tộc...)
  6. to die outchết hết, chết sạch; tắt ngấm (ngọn lửa...); mất biến, mất hẳn (phong tục tập quán...)
  7. chết hết, chết sạch; tắt ngấm (ngọn lửa...); mất biến, mất hẳn (phong tục tập quán...)
  8. chết dần, chết mòn; tắt dần, lụi dần
  9. trưởng thành lỗi thời (kiểu quần áo...)
  10. to die game(xem) game
  11. (xem) game
  12. to die hard(xem) hard
  13. (xem) hard
  14. to die in harness(xem) harness
  15. (xem) harness
  16. to die in one's shoes (boots)chết bất đắc kỳ tử; chết treo
  17. chết bất đắc kỳ tử; chết treo
  18. to die in the last ditch(xem) ditch
  19. (xem) ditch
  20. to die of laughingcười lả đi
  21. cười lả đi
  22. I die daily(kinh thánh), hằng ngày tôi đau buồn muốn chết đi được
  23. (kinh thánh), hằng ngày tôi đau buồn muốn chết đi được
  24. never say die(xem) never
  25. (xem) never
 • chết dần, chết mòn, tàn tạ; tàn lụi (lửa...); tắt dần, bặt dần (tiếng động...); nguôi đi (cơn giận...); mất dần; tan biến đi
 • to die off
  1. chết đột ngột; tắt phụt đi (ngọn đèn...); mất biến
 • chết lần lượt, chết dần chết mòn hết (một dân tộc...)
 • to die out
  1. chết hết, chết sạch; tắt ngấm (ngọn lửa...); mất biến, mất hẳn (phong tục tập quán...)
 • chết dần, chết mòn; tắt dần, lụi dần
 • trưởng thành lỗi thời (kiểu quần áo...)
 • to die game
  1. (xem) game
 • to die hard
  1. (xem) hard
 • to die in harness
  1. (xem) harness
 • to die in one's shoes (boots)
  1. chết bất đắc kỳ tử; chết treo
 • to die in the last ditch
  1. (xem) ditch
 • to die of laughing
  1. cười lả đi
 • I die daily
  1. (kinh thánh), hằng ngày tôi đau buồn muốn chết đi được
 • never say die
  1. (xem) never
 • chết
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày