Động từ của DECORATIVE trong từ điển Anh Việt

decorate (Động từ)

/ˈdɛkəˌreɪt/

  • trang hoàng, trang trí
  • tặng thưởng huy chương, tặng thưởng huân chương; gắn huy chương (cho ai)