Động từ của DEVELOPMENT trong từ điển Anh Việt

develop (Động từ)

/dɪˈvɛləp/

 • trình bày, bày tỏ, thuyết minh (luận điểm, vấn đề...)
  1. to develop: tỏ, thuyết minh (luận điểm, vấn đề...)
  2. to one's views on a subject: trình bày quan điểm về một vấn đề
 • phát triển, mở mang, mở rộng, khuếch trương, làm cho phát đạt
  1. to develop industry: phát triển công nghiệp
  2. to develop an industrial area: mở rộng khu công nghiệp
  3. to develop one's mind: phát triển trí tuệ
  4. to develop one's body: phát triển cơ thể, làm cho cơ thể nở nang
 • khai thác
  1. to develop resources: khai thác tài nguyên
 • nhiễm, tiêm nhiễm (thói quen...); ngày càng bộc lộ rõ, ngày càng phát huy (khả năng, khuynh hướng...)
  1. to develop a bad habit: nhiễm thói xấu
  2. to develop a gilf for machematics: ngày càng bộc lộ rõ khiếu về toán
 • (nhiếp ảnh) rửa (phim ảnh)
 • (quân sự) triển khai, mở
  1. to develop an attack: mở một cuộc tấn công
 • (toán học) khai triển
 • tỏ rõ ra, bộc lộ ra, biểu lộ ra
 • phát triển, mở mang, nảy nở
  1. seeda develop into plants: hạt giống phát triển thành cây con
 • tiến triển
  1. the story developed into good ending: câu chuyện tiến triển đến một kết thúc tốt đẹp
 • hiện (ảnh)
 • phát triển
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày