Động từ của ENVIOUS trong từ điển Anh Việt

envy (Động từ)

/ˈɛnvi/

  • thèm muốn, ghen tị, đố kỵ