Động từ của FLIGHT trong từ điển Anh Việt

fly (Động từ)

/ˈflaɪ/

 • bay
 • đi máy bay, đáp máy bay
  1. to fly home: đáp máy bay về nhà
 • bay vút lên cao (diều hâu, để đánh nhau)
 • bay phấp phới, tung bay
  1. flags are flying: cờ tung bay phấp phới
 • đi nhanh, chạy nhanh, rảo bước
  1. it's late, we must fly: đã muộn rồi, chúng ta phải đi nhanh lên
 • tung; chạy vùn vụt như bay
  1. the door flew open: cửa mở tung
  2. time flies: thời gian vùn vụt trôi qua
 • (thời quá khứ fled) chạy trốn, tẩu thoát
 • làm bay phấp phới, làm tung bay
  1. to fly a flag: cờ tung bay phấp phới
 • thả (cho bay)
  1. to fly pigeons: thả chim bồ câu
 • lái (máy bay...); chuyên chở bằng máy bay
 • to fly at
  1. to fly onxông lên; tấn công
  2. xông lên; tấn công
  3. to fly at the enemy: xông lên tấn công quân địch
  4. to fly intonổi (khùng), rớn (mừng)
  5. nổi (khùng), rớn (mừng)
  6. to fly into a rage: nổi xung, nổi cơn thịnh nộ
  7. xông vào, xộc vào (trong phòng...)
  8. to fly offbay đi (chim); chuồn đi
  9. bay đi (chim); chuồn đi
  10. đứt mất (cúc áo)
  11. to fly outtuôn ra một thôi một hồi
  12. tuôn ra một thôi một hồi
  13. nổi cơn hung hăng
  14. to fly overnhảy qua
  15. nhảy qua
  16. to fly over fence: nhảy qua hàng rào
  17. to fly roundquay (bánh xe)
  18. quay (bánh xe)
  19. to fly upon(như) to fly at
  20. (như) to fly at
  21. as the crow flies(xem) crow
  22. (xem) crow
  23. the bird in flown(nghĩa bóng) chim đã lọt lưới rồi, hung thủ đã tẩu thoát rồi
  24. (nghĩa bóng) chim đã lọt lưới rồi, hung thủ đã tẩu thoát rồi
  25. to fly to arms(xem) arm
  26. (xem) arm
  27. to fly the countrychạy trốn; đi khỏi nước
  28. chạy trốn; đi khỏi nước
  29. to fly in the face of(xem) face
  30. (xem) face
  31. to fly highto fly at high gamecó tham vọng, có hoài bão lớnto fly a kite(xem) kiteto fly lownằm im, lẩn lútgo fly a kite!(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bước đi, đừng quấy rầy nữa!to let fly(xem) letto make the money flytiêu tiền như rác
  32. to fly at high gamecó tham vọng, có hoài bão lớn
  33. có tham vọng, có hoài bão lớn
  34. to fly a kite(xem) kite
  35. (xem) kite
  36. to fly lownằm im, lẩn lút
  37. nằm im, lẩn lút
  38. go fly a kite!(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bước đi, đừng quấy rầy nữa!
  39. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bước đi, đừng quấy rầy nữa!
  40. to let fly(xem) let
  41. (xem) let
  42. to make the money flytiêu tiền như rác
  43. tiêu tiền như rác
  44. tính từ(từ lóng) cẩn thận, tỉnh táo, cảnh giác
  45. (từ lóng) cẩn thận, tỉnh táo, cảnh giác
 • to fly on
  1. xông lên; tấn công
 • to fly into
  1. nổi (khùng), rớn (mừng)
 • xông vào, xộc vào (trong phòng...)
 • to fly off
  1. bay đi (chim); chuồn đi
 • đứt mất (cúc áo)
 • to fly out
  1. tuôn ra một thôi một hồi
 • nổi cơn hung hăng
 • to fly over
  1. nhảy qua
 • to fly round
  1. quay (bánh xe)
 • to fly upon
  1. (như) to fly at
 • as the crow flies
  1. (xem) crow
 • the bird in flown
  1. (nghĩa bóng) chim đã lọt lưới rồi, hung thủ đã tẩu thoát rồi
 • to fly to arms
  1. (xem) arm
 • to fly the country
  1. chạy trốn; đi khỏi nước
 • to fly in the face of
  1. (xem) face
 • to fly high
  1. to fly at high gamecó tham vọng, có hoài bão lớn
  2. có tham vọng, có hoài bão lớn
  3. to fly a kite(xem) kite
  4. (xem) kite
  5. to fly lownằm im, lẩn lút
  6. nằm im, lẩn lút
  7. go fly a kite!(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bước đi, đừng quấy rầy nữa!
  8. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bước đi, đừng quấy rầy nữa!
  9. to let fly(xem) let
  10. (xem) let
  11. to make the money flytiêu tiền như rác
  12. tiêu tiền như rác
 • to fly at high game
  1. có tham vọng, có hoài bão lớn
 • to fly a kite
  1. (xem) kite
 • to fly low
  1. nằm im, lẩn lút
 • go fly a kite!
  1. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bước đi, đừng quấy rầy nữa!
 • to let fly
  1. (xem) let
 • to make the money fly
  1. tiêu tiền như rác
 • (từ lóng) cẩn thận, tỉnh táo, cảnh giác
  1. (từ lóng) cẩn thận, tỉnh táo, cảnh giác
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày