Động từ của FORCEFUL trong từ điển Anh Việt

force (Động từ)

/ˈfoɚs/

 • dùng vũ lực đối với, bức hiếp, ép buộc, cưỡng ép, bắt buộc
  1. to force one's way into a house: dùng vũ lực xông vào nhà
  2. to force a statement out of somebody: bắt ai phải khai ra (tuyên bố) cái gì
  3. to force something upon somebody: ép buộc ai phải nhận cái gì
  4. to force a woman: hâm hiếp một người đàn bà
 • phá (cửa); bẻ (khoá)
 • (đánh bài) bắt, ép (phải đưa một quân nào ra)
  1. to force a card: làm cho phải lấy một lá bài nào đo (khi làm trò quỷ thuật bằng bài tẩy)
 • ép, gượng
  1. to force the pace: tăng tốc độ để ép đối phương chóng mệt (trong cuộc chạy thi)
  2. to force a word: dùng ép một từ
  3. to force a smile: gượng cười
  4. to one's voice: ép giọng
 • làm (quả) chín gượng, làm chín sớm; làm (hoa) nở ép, làm nở sớm; thúc cho (cây) chóng lớn
 • thúc đẩy, đẩy tới
  1. to force a process: thúc đẩy một quá trình
 • cưỡng đoạt, chiếm
  1. to force something out of someone's hand: cưỡng đoạt cái gì ở tay ai
  2. to force an enemy stronghold: chiếm một đồn địch
 • to force someone's hand
  1. bắt ai phải hành động hơi sớm; buộc ai phải manh động
 • bắt ai phải công nhận một chính sách
 • lực lượng
 • bắt buộc
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày