Động từ của INDICATIVE trong từ điển Anh Việt

indicate (Động từ)

/ˈɪndəˌkeɪt/

 • chỉ, cho biết, ra dấu
  1. the signpost indicated the right road for us to follow: tấm biển chỉ đường đã chỉ cho chúng tôi con đường đúng
 • tỏ ra, ra ý, ngụ ý, biểu lộ, biểu thị
  1. his refusal indicated a warning: sự từ chối của ông ta ngụ ý cảnh cáo
 • trình bày sơ qua, nói ngắn gọn
  1. in his speech, he indicated that...: trong bài nói, ông ta trình bày sơ qua là...
 • (y học) cần phải, đòi hỏi phải
  1. some illnesses indicate radical treatment: một vài thứ bệnh đòi hỏi phải trị tận gốc
 • chỉ ra rằng
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày