Động từ của MADNESS trong từ điển Anh Việt

madden (Động từ)

/ˈmædn̩/

  • làm phát điên lên, làm tức giận
  • phát điên, tức giận