Động từ của POWER trong từ điển Anh Việt

empower (Động từ)

/ɪmˈpawɚ/

  • cho quyền, trao quyền, cho phép
  • làm cho có thể, làm cho có khả năng
    1. sciene empowers men to control matural forces: khoa học làm cho con người có khả năng chế ngự được sức mạnh thiên nhiên
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày