Tính từ của ACTIVITY trong từ điển Anh Việt

active (Tính từ)

/ˈæktɪv/

 • tích cực, hoạt động; nhanh nhẹn, linh lợi
  1. an active volcano: núi lửa còn hoạt động
  2. an active brain: đầu óc linh lợi
  3. to take an active part in the revolutionary movement: tham gia tích cực phong trào cách mạng
 • thiết thực, thực sự; có hiệu lực, công hiệu
  1. active remedies: những phương thuốc công hiệu
  2. it's no use talking, he wants active help: nói mồm chẳng có ích gì, anh ấy cần sự giúp đỡ thiết thực cơ
 • (ngôn ngữ học) chủ động
  1. the active voice: dạng chủ động
 • (quân sự) tại ngũ
  1. on active service: đang tại ngũ
  2. to be called up for the active service: được gọi nhập ngũ
  3. active list danh sách sĩ quan: có thể gọi nhập ngũ
 • (vật lý) hoạt động; phóng xạ
 • hoá hoạt động; có hiệu lực
  1. active ferment men: hoạt động
  2. active valence: hoá trị hiệu lực
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày