Tính từ của APPROACH trong từ điển Anh Việt

approachable (Tính từ)

/əˈproʊtʃəbəl/

  • có thể đến gần, tới gần được
  • có thể đến thăm dò ý kiến; có thể tiếp xúc để đặt vấn đề
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày