Tính từ của CHOICE trong từ điển Anh Việt

chosen (Tính từ)

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày