Tính từ của DEVELOPMENT trong từ điển Anh Việt

developing (Tính từ)

/dɪˈvɛləpɪŋ/

  • đang phát triển, trên đà phát triển
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày