Tính từ của EMPOWER trong từ điển Anh Việt

powerful (Tính từ)

/ˈpawɚfəl/

  • hùng mạnh, hùng cường, mạnh mẽ
  • có quyền thế lớn, có quyền lực lớn, có uy quyền lớn
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày