Tính từ của GLORIFY trong từ điển Anh Việt

glorious (Tính từ)

/ˈglorijəs/

 • vinh quang, vẻ vang, vinh dự
  1. a glorious victory: chiến thắng vẻ vang
 • huy hoàng, rực rỡ, lộng lẫy
  1. a glorious time: thời đại huy hoàng
 • hết sức thú vị, khoái trí
  1. glorious fun: trò vui đùa hết sức thú vị
 • (mỉa mai) tuyệt vời
  1. a glorious muddle: một sự lộn xộn tuyệt vời
 • (thông tục) chếnh choáng say, ngà ngà say
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày