Tính từ của PERMIT trong từ điển Anh Việt

permissible (Tính từ)

/ˌpɚˈmɪsəbəl/

  • cho phép được, chấp nhận được, dung được
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày