Động từ thông dụng trong tiếng Anh

Động từ thông dụng trong tiếng Anh: Những động từ phổ biến thường được sử dụng. Verbs từ hay được sử dụng trong tiếng Anh giao tiếp, động từ tiếng Anh trong công việc.

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày