Tính từ thông dụng trong tiếng Anh

Tính từ thông dụng trong tiếng Anh: Những tính từ phổ biến thường được sử dụng. Những tính từ hay được sử dụng trong tiếng Anh giao tiếp, adjectives tiếng Anh trong công việc.

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày