Tính từ của BLACKEN trong từ điển Anh Việt

black (Tính từ)

/ˈblæk/

 • đen
 • mặc quần áo đen
 • da đen
  1. a black woman: người đàn bà da đen
 • tối; tối tăm
  1. black as ink: tối như mực
  2. black night: đêm tối tăm
 • dơ bẩn, bẩn thỉu
  1. black hands: những bàn tay dơ bẩn
 • đen tối, ảm đạm, buồn rầu, vô hy vọng
  1. things look black: sự việc có vẻ đen tối vô hy vọng
  2. black tidings: tin buồn
 • xấu xa, độc ác; kinh tởm, ghê tởm
  1. black crimes: những tội ác ghê tởm
 • to beat black and blue
  1. (xem) beat
 • to give someone a black look
  1. lườm nguýt người nào
 • he is not so balck as he is painted
  1. nó cũng không đến nỗi xấu (tồi tệ) như người ta nói đâu