Tính từ của CREATE trong từ điển Anh Việt

creative (Tính từ)

/kriˈeɪtɪv/

  • sáng tạo
    1. creative power: sức sáng tạo
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày