Tính từ của FORCE trong từ điển Anh Việt

forceful (Tính từ)

/ˈfoɚsfəl/

  • mạnh mẽ
  • sinh động; đầy sức thuyết phục
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày