Tính từ của HARM trong từ điển Anh Việt

harmful (Tính từ)

/ˈhɑɚmfəl/

  • gây tai hại, có hại
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày