Tính từ của LIVE trong từ điển Anh Việt

lively (Tính từ)

/ˈlaɪvli/

 • sống, sinh động, giống như thật
  1. a lively portrait: một bức chân dung giống như thật
  2. a lively novel: một cuốn tiểu thuyết sinh động
 • vui vẻ; hoạt bát hăng hái, năng nổ, sôi nổi
  1. a lively youth: một thanh niên hăng hái hoạt bát
  2. a lively discussion: một cuộc tranh luận sôi nổi
 • khó khăn, nguy hiểm, thất điên bát đảo
  1. to make it lively for one's enemy: làm cho địch thất điên bát đảo
 • sắc sảo; tươi
  1. lively colour: sắc tươi, màu tươi
  2. lively look: cái nhìn sắc sảo, cái nhìn tinh nhanh
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày