Tính từ của MADDEN trong từ điển Anh Việt

mad (Tính từ)

/ˈmæd/

 • điên, cuồng, mất trí
  1. to go mad: phát điên, hoá điên
  2. to drive someone mad: làm cho ai phát điên lên
  3. like mad: như điên, như cuồng
 • (thông tục) bực dọc, bực bội
  1. to be mad about (at) missing the train: bực bội vì bị nhỡ xe lửa
 • (+ about, after, for, on) say mê, ham mê
  1. to be mad on music: say mê âm nhạc
 • tức giận, giận dữ, nổi giận
  1. to get mad: nổi giận
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày