Danh Từ của ATTRACTIVE trong từ điển Anh Việt

attraction (Danh Từ)

/əˈtrækʃən/

 • (vật lý) sự hú; sức hút
  1. mutual attraction: sự hút lẫn nhau
  2. terrestrial attraction: sức hút của trái đất
  3. magnetic attraction: sức hút từ
  4. electrostatic attraction: sức hút tĩnh điện
  5. molecular attraction: sức hút phân tử
  6. cạpillary attraction: sức hút mao dẫn
 • sự thu hút, sự hấp dẫn, sự lôi cuốn; sức hấp dẫn, sức lôi cuốn
 • cái thu hút, cái hấp dẫn, cái lôi cuốn
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày