Danh Từ của BURY trong từ điển Anh Việt

burial (Danh Từ)

/ˈberijəl/

  • việc chôn cất, việc mai táng
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày