Danh Từ của CURSED trong từ điển Anh Việt

curse (Danh Từ)

/ˈkɚs/

 • sự nguyền rủa, sự chửi rủa
  1. to call down curses upon someone: nguyền rủa ai
 • tai ương, tai hoạ; vật ghê tở, vật đáng nguyền rủa
 • lời thề độc
 • (tôn giáo) sự trục xuất ra khỏi giáo hội
 • (từ lóng) cái của nợ (sự thấy kinh...) ((thường) the curse)
 • curses come home to road
  1. ác giả ác báo
 • don't care a curse
  1. không cần, bất chấp, không thèm đếm xỉa đến
 • not worth a curse
  1. không đáng giá một trinh, đáng bỏ đi
 • under a curse
  1. bị nguyền; bị bùa, bị chài
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày