Danh Từ của DELIGHTFUL trong từ điển Anh Việt

delight (Danh Từ)

/dɪˈlaɪt/

 • sự vui thích, sự vui sướng
  1. to give delight to: đem lại thích thú cho
 • điều thích thú, niềm khoái cảm
  1. music is his chief delight: âm nhạc là cái thích thú nhất của anh ta
 • to the delight of
  1. làm cho vui thích
 • to take delight in
  1. ham thích, thích thú
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày