Danh Từ của DEVELOPING trong từ điển Anh Việt

development (Danh Từ)

/dɪˈvɛləpmənt/

 • sự trình bày, sự bày tỏ, sự thuyết minh (vấn đề, luận điểm, ý kiến...)
 • sự phát triển, sự mở mang, sự mở rộng, sự khuếch trương, sự phát đạt
 • (sinh vật học) sự phát triển
 • sự tiến triển
 • (nhiếp ảnh) việc rửa ảnh; sự hiện (ảnh)
 • (quân sự) sự triển khai, sự mở (một cuộc tấn công)
 • (toán học) sự khai triển
 • (số nhiều) sự việc diễn biến
  1. to await developments: đợi chờ sự việc diễn biến ra sao
 • development area
  1. vùng bị nạn thất nghiệp nghiêm trọng; vùng có thể bị nạn thất nghiệp nghiêm trọng
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày