Danh Từ của DUSTY trong từ điển Anh Việt

dust (Danh Từ)

/ˈdʌst/

 • bụi
  1. gold dust: bụi vàng
  2. airborne dust: bụi quyển khí
  3. cosmic dust: bụi vũ trụ
 • rác
 • (thực vật học) phấn hoa
 • (a dust) đám bụi mù
  1. what a dust!: bụi ghê quá!
 • đất đen ((nghĩa bóng))
  1. to trample in the dust: chà đạp xuống tận đất đen
  2. to be humbled to (in) the dust: bị làm nhục, bị vùi dập đến tận đất đen
 • xương tàn, tro tàn (người chết); cơ thể con người, con người
 • (từ lóng) tiền mặt
 • to bite the dust
  1. bite dust and heat
 • gánh nặng của cuộc đấu tranh
  1. to bear the dust and heat of the war: gánh cái gánh năng của cuộc chiến tranh
 • to give the dust to somebody
  1. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cho ai hít bụi, vượt lên trước ai
 • in the dust
  1. chết, về với cát bụi
 • to shake of the dust of one's feet
  1. tức giận bỏ đi
 • to take somebody's dust
  1. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hít bụi của ai, chạy sau ai
 • to throw dust in somebody's eyes
  1. loè ai
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày