Danh Từ của FEED trong từ điển Anh Việt

food (Danh Từ)

/ˈfuːd/

 • đồ ăn, thức ăn, món ăn
  1. the food there is excellent: món ăn ở đó thật tuyệt
  2. food and clothing: ăn và mặc
  3. mental (intellectual) food: món ăn tinh thần
 • (định ngữ) dinh dưỡng
  1. food material: chất dinh dưỡng
  2. food value: giá trị dinh dưỡng
 • to be food for thought
  1. làm cho suy nghĩ
 • to become food for fishes
  1. chết đuối, làm mồi cho cá
 • to become food for worms
  1. chết, đi ngủ với giun
 • food for powder
  1. (xem) powder
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày