Danh Từ của MASSIVE trong từ điển Anh Việt

mass (Danh Từ)

/ˈmæs/

 • (tôn giáo) lễ mét
 • khối, đống
  1. masses of dark clouds gathered in the sky: mây đen ùn ùn chất đống trên bầu trời
 • số nhiều, số đông, đa số
  1. the mass of the nations: đa số các dân tộc
 • (vật lý) khối lượng
  1. critical mass: khối lượng tới hạn
 • (the masses) (số nhiều) quần chúng, nhân dân
  1. the classes and the masses: giai cấp bóc lột và quần chúng nhân dân
 • in a mass
  1. cả đống, cả bọn, cả lũ, toàn thể
 • in the mass
  1. gộp cả toàn thể
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày